Mijn favorieten
Mobiel menu openklappen

Zoek hier in Culemborg Klopt

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Caffaigne

Everwijnstraat 3-9

4101 CE

Culemborg

Plan je route

Aan de Everwijnstraat, in vroeger tijd een achterstraat, staat een fors dwarshuis met vier ingangen. Dit huis, in of kort na 1532 gebouwd, bood in vroeger tijden huisvesting aan armlastige ouderen en staat bekend onder de naam ‘Caffaigne’. Die naam is afgeleid van het Latijnse woord ‘caffagium’ waarmee het hoofdgebouw van een adellijk domein werd aangeduid.

Het pand wordt in 1460 voor het eerst in de bronnen vermeld, als Gerard II van Culemborg het in leen geeft aan Johan Goessensz van Tyel. Na diens overlijden verkoopt heer Gerard het in 1480 aan Cornelis Berntszoon, zijn rentmeester, tevens schepen en gasthuismeester. Bij de zogeheten ‘Begijnenbrand’ in 1532, toen het aanpalende begijnenklooster ‘Mariëncroon’ in vlammen opging, zal het toenmalige pand eveneens zwaar zijn beschadigd, waarna het in zijn huidige versteende vorm is herbouwd.

Toen Cornelis in 1549 overleed is het pand overgedragen aan de armeninstelling ‘de Poth’. Het is dan verdeeld in drie ‘cameren’ aangeduid als de ‘Potshuysinge’. In die tijd duikt ook de naam ‘Caffaigne’ voor het eerst op. Arme lieden mochten van de Pothmeesters “om Godswille” er voor niets wonen, maar later werden de huisjes gewoon verhuurd. Uiteindelijk was het pand opgedeeld in vier huisjes met een klein tuintje, bedoeld voor “Roomsche armen”.

De voorgevel is op de verdieping boven de geprofileerde waterlijst voorzien van drie bakstenen kruiskozijnen en een kleine, stenen driepas waarvan de functie of herkomst onduidelijk is. Het is een atypisch element dat in geen enkele andere Culemborgse gevel terug te vinden is. Het huis is gevat tussen trapgevels met een zadeldak, maar in vroeger tijden was dat een schilddak.

Bij de restauratie in de jaren zestig van de vorige eeuw zijn de aanwezige huisjes er weer uit gebroken. Daardoor ontstond er weer één grote ruimte, zoals vermoedelijk ook al rond 1460 het geval was. Uit die tijd dateren ook de decoratieve houten bovendorpels met gesneden peerkraalmotief die zijn gebaseerd op de peerkralen sleutelstukken die onder de balklagen van het huis zijn aangetroffen.

Tegenwoordig huisvest het pand een kantoor.


Lees meer
Delen: