Doelstelling van de werkgroep is om een Pasar (markt) Culemborg 700 te organiseren, een multiculturele markt met een grote verscheidenheid aan food en non-food kraampjes. Een ontmoetingsplaats van en voor bewoners met verschillende culturele achtergronden. Centraal hierin is het VERBINDEN van de verschillende bevolkingsgroepen.

In de afgelopen 700 jaar hebben zich verschillende bevolkingsgroepen in Culemborg gevestigd. De stad telt meer dan 50 nationaliteiten. Samen is een kleurrijke geschiedenis opgebouwd. Vanuit die achtergrond is aantal personen uit de Molukse gemeenschap gevraagd om activiteiten te organiseren met een multicultureel karakter. Voorlopige line-up: Vinchenzo –(The Voice Of Holland 2016); Mitchell Brunings - (The voice of Holland 2013); Remmen Los; Jimmy Bellmartin; Roscoe Jozefzoon. Dansgroepen: Molukse (kinder)dansgroepen en Turkse dansgroep. Tifa totobuang Kawan2.

Culemborg700

Ridderstraat 250

4100 AC Culemborg