Vierschaarspel op de Markt voor het stadhuis

07 mei 2018

Op zaterdag 12 en 26 mei en 9 en 16 juni spant het Toeristisch Informatie Punt een vierschaar voor het Stadhuis aan de Markt. Binnen de gespannen vierschaar kan zowel door jeugd als volwassenen een vragenspel gespeeld worden, gebaseerd op galgje. 

Een oud gebruik van het rechtspreken door de zogenaamde 'vierschaar' werd door de eeuwen heen geleid door de Schout en Schepen van de vrijstad Culemborg, dit gebeurde sinds 6 december 1318, toen Culemborg een vrijstad werd. Dit gebruik heeft bestaan tot de Franse tijd.

Een van de zaken die Napoleon heeft ingesteld is het landelijke rechtssysteem. Van oudsher werd de rechtspraak binnen de Vierschaar buiten op de Markt voor het Oude Raadhuis gehouden, zodat iedereen erbij kon zijn en kon horen hoe de veroordeling plaats vond.

Toen het huidige Stadhuis is gebouwd en in 1538 gereed was, werd de rechtspraak voortaan in de burgerzaal gedaan. Dit verklaart waarom er geen ramen zitten in de burgerzaal, maar alleen luiken. De mensen konden horen wat er in de Burgerzaal werd gezegd en wat de veroordeling werd.

Screenshot 2018-05-04 15.58.13