Verhalend Verbinden: Portretten van Culemborgse stadsbewoners

16 januari 2018

Onder de titel 'Verhalend Verbinden' maakt fotograaf en dichter Hannah Rood 52 ontroerende, verrassende en vooral persoonlijke portretten van Culemborgse stadsbewoners. Haar expositie is vanaf 20 januari te zien in de kapel van Het Weeshuis. 

De viering van 700 jaar stadsrechten in Culemborg inspireerde kunstenaar Hannah Rood tot een groot opgezet fotografieproject om levens van Culemborgers in al zijn diversiteit in beeld te brengen. 

De wonderlijke geschiedenis van Culemborg Vrijstad werd haar duidelijk bij het realiseren van een opdracht tot een wat historische foto van de dames van Lekkers aan de Lek, september 2016. Het verhaal van Luyt Wortel en de vrouwenopstand in Culemborg paste de dames als een blauwdruk. Hanna ontdekte dat de vrijstadgeschiedenis vol zit met inspirerende verhalen. Dit werd de aanleiding en motivatie tot haar project ‘Verhalend verbinden’.

Werkwijze
In haar project breng Hannah een afspiegeling van de inwoners van Culemborg in beeld door middel van fotografie. Mensen van verschillende culturen, leeftijden en met uiteenlopende achtergronden en leefsituaties. Mensen met Molukse, Turkse, Filipijnse, Marokkaanse, Deense en Hongaarse roots. In het project staat hun geschiedenis centraal.  

Hannah vraag hen om voor haar te poseren, eenmaal in het ‘nu’ en eenmaal in ‘het verleden’: ergens tussen 1317 en nu. Zij vraagt haar ‘modellen’ een relikwie mee te nemen; een beeld, een boek, een ring, een woord of een mens, iets waarmee hij of zij zich verbonden voelt. De vraag die Hannah hen met het relikwie in gedachten stelt, is: welke periode tussen nu en 700 jaar geleden in de geschiedenis van Culemborg of in je persoonlijke geschiedenis past je het meest om in beeld te brengen?

Het relikwie verleidt hen tot zeer persoonlijke verhalen en beelden. Beelden die een minder bekende kant van hen laten zien of een persoonlijke geschiedenis tot leven brengt. De beelden en de verhalen van de ‘modellen’ inspireren haar tot poëtische teksten c.q. gedichten. Samen met de beelden vormt dit één verhaal. Dit alles in overleg, waardoor een bijzonder resultaat ontstaat van een fotografisch tweeluik met een poëzietekst per geïnterviewd persoon.

Expositie
Bovenstaande werkwijze heeft inmiddels geleid tot meer dan 35 tweeluiken en zeer diverse persoonlijke poëtische verhalen. De Culemborgers die hieraan hebben meegewerkt zijn enthousiast over de resultaten en willen graag meewerken aan een expositie in het kader van Culemborg 700.

Hannah’s doel is om uiteindelijk 52 portretten te realiseren, voor elke jubileumweek een. Haar plan is om de beelden en de bijbehorende teksten op verschillende plekken in de stad te exposeren. De beelden gaan als het ware als een ‘lint’ door de jubilerende stad.

Verhalend verbinden is vanaf 20 januari te zien in de kapel van Het Weeshuis. Elke week een nieuw portret. Het project is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Elisabeth Weeshuis, het Initiatievenloket Culemborg en LekArt.

Hanna _Rood _affiche _def