Fort Everdingen is een fort uit de 19e eeuw, dat deel uitmaakt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Vandaag de dag is er een bierbrouwerij met proeflokaal en camping gevestigd.

Fort Everdingen werd tussen 1842 en 187 gebouwd op de plek waar de Lekdijk en Diefdijk bij Everdingen samenkomen. Er zijn drie sluizen bij het fort, die inundantie van de polder tussen de Diefdijk en Culemborg mogelijk maakt. Zo moest voorkomen worden dat vijandelijke legers via de Lekdijk of de rivier door de waterlinie heen konden breken.

Het fort deed tijdens de Tweede Wereldoorlog voor het laatst dienst. Tot 2014 gebruikte de Explosieven Opruimingsdienst Defensie het fort als trainingscentrum. Daarna nam Brouwerij Duits & Lauret zijn intrek in het fort. Naast het brouwen van eigen speciaalbieren, geven zij ook rondleidingen door het fort en is ereen camping gevestigd.

Foto's: Henkvd en Johan Bakker via Wikimedia